http://neyrizanfars.ir
صفحه را ببند
12:33 ۱۳۹۹/۳/۵
ویژه
image
ویژه‌نامه
ویژه‌نامه شماره 280
تبلیغات
سایت هورگان
تلگرام نی‌ریزان فارس
اپلیکیشن اندروید
چپ 1
نی ریز ما
سایت هورگان
تلگرام نی‌ریزان فارس
اپلیکیشن اندروید
چپ 1
نی ریز ما
اخبار
قبوض برق تا پایان اردیبهشت‌ مهلت داردکوتاه   از  فارسکاهش دما و سرمازدگی درختان
خدمات گاز غیرحضوری شد

خدمات اینترنتی
برای مددجویان کمیته امداد امام خمینینوروز نی‌ریز بدون مسافرحضور مدیر و معاونان در مدارس الزامی است
چه کسانی مشمول تعویق اقساط وام‌ قرض‌الحسنه می‌شوند؟ کرونا مساجد نی‌ریز
را تعطیل کردغربالگری و انجام تست کرونا 
در ترمینال امام رضاتعطیلی داوطلبانه بازار نی‌ریزاوج کرونا در راه استعرض تسلیت تلفنیاستفتائات  از رهبری درباره ویروس کرونا
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - شماره 276
عنوان صفحه‌ها
logo-samandehi